Polityka jakości

Woda marki DOBROVIT to bezpieczne źródło zdrowia.  Nasza woda spełnia wszelkie wymagania prawne i zdrowotne określone przez ustawodawcę.

Naszym nadrzędnym celem jest wysoka jakość naszych produktów. Cel ten realizowany jest poprzez:

  • – wdrożenie i doskonalenie systemu HCCAP
  • – stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów,
  • – korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
  • – dbanie o szkolenia pracowników w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa żywności.

W poniższych tabelach prezentujemy wyniki analiz wody mineralnej ze źródła „Sudety” i wody źródlanej z ujęcia Czantoria, przeprowadzonych przez LABORATORIUM ANALIZ W. i Ś.  przy GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA  w Katowicach.

Składniki mineralne

 Woda źródlanaWoda mineralnajednostka
Wapń112150[mg/l]
Magnez4,8415,0[mg/l]
Sód4,4852,0[mg/l]
Potas0,654,34[mg/l]
Żelazo<0,0030,48[mg/l]
Mangan<0,0030,13[mg/l]
Chlorki5,027,1[mg/l]
Siarczany2650,3[mg/l]
Węglany00[mg/l]
Wodorowęglany339589[mg/l]
Azotany2,22,05[mg/l]
Azotyny<0,02<0,02[mg/l]

Właściwości fizyczne

 Woda źródlanaWoda mineralnajednostka
pH7,36,5
Przewodnictwo wł.579887[miS/cm]
Azot amonowy0,070<0,039[mg/1 N]
Azot azotanowy0,460,5[mg/1 N]
Azot azotynowy<0,006<0,006[mg/1 N]
Suma rozp. składników mineralnych508914[mg/l]
Twardość ogólna6,008,70[mval/l]